Entrades per Marc

Bateries d’alta densitat energètica, una qüestió d’eficiència

L’eficiència del sistema d’acumulació és una característica que condiciona tots els paràmetres importants i que cal tenir molt en compte en el disseny de sistemes d’electrificació. En un mercat que avança clarament cap a l’electrificació, la bateria representa, amb diferència, l’element més important en termes d’inversió econòmica, energètica i de recursos. Per tant, és fonamental […]

Possibilitats de la mobilitat sostenible en la nàutica

Avantatges i opcions tecnològiques d’aquesta migració obligada, que suposarà una enorme empenta en ingressos per a les empreses que ofereixin un producte fiable i robust. Tal com ha passat en el món de l’automoció, la consciència social sobre el canvi climàtic ha creat la necessitat de nous productes alternatius de mobilitat que satisfacin la demanda […]

Ètica, valors i principis en l’empresa

L’adquisició d’un producte és una decisió que cada cop està més influenciada pels valors del comprador, que han de ser compatibles amb els de l’empresa, el relat ha d’explicar les implicacions i la responsabilitat que suposa. L’empresa com una extensió de la nostra manera de ser, pot aportar valors no quantitatius a la societat. La […]