BMS SB

Tota bateria de Ió-Liti necessita un sistema de gestió (BMS) que optimitza els processos de càrrega i descàrrega i vetlla per garantir la seguretat. 

A més el BMS SB que hem dissenyat fa aquest a funció amb una alta eficiència ja que equilibra les cel·les de forma activa i fa servir un microprocessador ESP32 ultraeficient. 

També destaca la capacitat de comunicació CAN, bluetooth i Wifi 2.4Ghz. 

El BMS SB pot gestionar i adaptar-se a sistemes compostos per cel·les de 1,5 a 5V. 

 • Intensitat continua màxima amb dissipació passiva: 60A
 • Intensitat continua màxima amb ventilació forçada: 100A
 • Intensitat màxima (30seg): 160A
 • BMS seriable: fins a 150V (3S)
 • Nombre de series màxim per BMS: 13S (pot gestionar de 7S a 13S)
 • Capacitat de gestió: 2 packs de bateria per BMS (2 connectors de bus 13S)
 • Mètode de balanceig: Actiu (aprofitament de l’energia de la sèrie més alta cap a la més baixa, no dissipació en resistència)
 • Comunicació CAN: autogestió master-slave entre diferents BMS, autoconnexió HotSwap. El BMS SB conectarà la bateria quan tingui el rang de voltatge adecuat.
 • Comunicació Bluetooth i wifi: accés a tots els paràmetres del BMS per aquests protocols.
 • Cloud monitoring: gestió del BMS (bateria) des de qualsevol lloc via el nostre servei o amb servidor propi.
 • Parametrització desde el núvol amb alarmes programables per: 
 • Activació i desactivació progressiva (mosfet)
 • Tensió màxima i mínima de cel·la
 • Intensitat màxima de càrrega i descàrrega
 • Mesura de resistència interna en cada sèrie
 • Temperatura de pack, mòdul de potència i modul de gestió
 • Diferencial d’equalització màxim