El nostre Equip

Direcció, administració

 • Dani Viladomat
 • Marc Navarri

Desenvolupament Battery Management System

 • Joan Bergas

Desenvolupament sistema de monitoratge online

 • Pedro Gracia

Gestió Odoo

 • Joan Molas

Suport tècnic

UPC- CDEI (Universitat Politècnica de Catalunya – Centre Diseny d’Equips Industrials)

 • Joan Dorca
 • Carles Domenech

Producció

 • Nayer Electrònica S.L

Reprografia

 • Miquel Romans
 • Ester Viladomat

Redacció i xarxes socials

 • Marisa Montes

Imatge corporativa i disseny gràfic

 • Andreu mairal