Projectes

En fase de testeig

Bateria per ús nàutic SB6.5N per geoposicionament i petita embarcació

En fase de prototipat

Electrificació barca de lleure 7m - 30Kw i 21Kwh 150V

En fase de disseny

Inversor SolarBox - Integració de gestió energètica remota