BMS SB

Todas las baterías Ió-Liti requieren un sistema de gestión (BMS) que optimice los procesos de alta y baja y garantice la seguridad. Además, el BMS SB, que se ha desarrollado, realiza esta función con gran eficacia, equilibrando las células de forma activa y utilizando dos microprocesadores de gran eficacia. La capacidad de comunicación es máxima con CAN, Bluetooth y Wifi 2.4Ghz. El BMS SB puede gestionar y adaptarse a los sistemas de compostaje por células de 1,5 a 5V.

 • Intensitat continua màxima amb dissipació passiva: 60A
 • Intensitat continua màxima amb ventilació forçada: 100A
 • Intensitat màxima (30seg): 160A
 • BMS seriable: fins a 150V (3S)
 • Nombre de series màxim per BMS: 13S (pot gestionar de 7S a 13S)
 • Capacitat de gestió: 2 packs de bateria per BMS (2 connectors de bus 13S)
 • Mètode de balanceig: Actiu (aprofitament de l’energia de la sèrie més alta cap a la més baixa, no dissipació en resistència)
 • Comunicació CAN: autogestió master-slave entre diferents BMS, autoconnexió HotSwap. El BMS SB conectarà la bateria quan tingui el rang de voltatge adecuat.
 • Comunicació Bluetooth i wifi: accés a tots els paràmetres del BMS per aquests protocols.
 • Cloud monitoring: gestió del BMS (bateria) des de qualsevol lloc via el nostre servei o amb servidor propi.
 • Parametrització desde el núvol amb alarmes programables per:
  • Activació i desactivació progressiva (mosfet)
  • Tensió màxima i mínima de cel·la
  • Intensitat màxima de càrrega i descàrrega
  • Mesura de resistència interna en cada sèrie
  • Temperatura de pack, mòdul de potència i modul de gestió
  • Diferencial d’equalització màxim