Ètica, valors i principis en l’empresa

L’adquisició d’un producte és una decisió que cada cop està més influenciada pels valors del comprador, que han de ser compatibles amb els de l’empresa, el relat ha d’explicar les implicacions i la responsabilitat que suposa.

L’empresa com una extensió de la nostra manera de ser, pot aportar valors no quantitatius a la societat. La definició de l’ètica corporativa per escrit i accessible al públic és una concreció i una declaració d’intencions per a consum intern però també extern, proveïdors i clients. Aquest document estableix el marc de valors i principis pels quals es regirà la nostra empresa. 

Reflexionar sobre l’impacte social de la nostra activitat i quantificar-ne alguns aspectes pot donar validesa i credibilitat al projecte de portes endins i enfora. 

Som en un moment en que cal subratllar amb dades i accions la construcció de la identitat corporativa, cal compartir avenços i explicar-los, projectar conclusions amb dades disponibles, interaccionar amb la comunitat.Totes aquestes accions refermaran la coherència corporativa i potenciaran l’interés i la motivació.

A continuació un exemple de un marc de valors corporatiu, el cas de Solar Box

Visió: Facilitar una navegació més sostenible, confiable, còmoda i senzilla.

Missió: Fabricar tecnologia que faciliti la mobilitat nàutica sostenible, reduint el cost per cicle de les bateries alhora que maximitzant la seguretat. Proveïr un sistema de propulsió d’altes prestacions que substitueixin els sistemes actuals de combustió i explosió. 

Valors: Compromís, coherència, innovació i passió

 • Compromís amb el medi ambient, com a garantia del futur estat del benestar, de les generacions que agafaran el relleu i mereixen les millors oportunitats.
 • Coherència dels nostres serveis i productes amb els nostres valors, com a energia motivadora per seguir creant productes duradors i de qualitat, integrats en una economia circular.
 • Innovació com a eix central i permanent en les fases de recerca, disseny i producció. Recerca constant de proveïdors locals amb valors afins.
 • Passió per la nostra feina, pels nostres productes i pel projecte en conjunt.

Alguns dels objectius de l’empresa que tenim estem en vies d’aconseguir:

 1. Rebutgem l’obsolescència programada. Fabriquem per durar.
 2. Evitem la competència deslleial entre empreses. Som respectuosos, som coherents.
 3. Prioritzem els proveïdors amb valors. Valorem la seva actitud com a empresa.
 4. Prioritzar el km zero. Més proper és millor en client i proveïdor.
 5. Evitar desplaçaments de mercaderia. Eliminem peces o les fabriquem nosaltres.
 6. Fabricació reciclable i minimització de residus. Desde la fase de disseny.
 7. Economia circular. Segona vida per a bateries en entorn industrial
 8. Compliment dels estàndards de qualitat. Ens ho exigim i ho complim.
 9. Rebutgem la publicitat enganyosa. Missatge sincer i coherent.
 10. Fomentem un ambient laboral òptim. És un win-win.
 11. Cerquem la igualtat de gènere. Per justícia no renunciarem a la meitat del talent.