Possibilitats de la mobilitat sostenible en la nàutica

Avantatges i opcions tecnològiques d’aquesta migració obligada, que suposarà una enorme empenta en ingressos per a les empreses que ofereixin un producte fiable i robust.

Tal com ha passat en el món de l’automoció, la consciència social sobre el canvi climàtic ha creat la necessitat de nous productes alternatius de mobilitat que satisfacin la demanda social. En vint anys el mercat ha evolucionat, liderat per l’empresa Tesla, fins a productes amb prestacions equivalents al motor tèrmic. Avui l’oferta és prou àmplia i tots els fabricants tenen la mirada posada en el canvi a la tecnologia de propulsió elèctrica.

En el món de la nàutica, la migració cap a la mobilitat sostenible pràcticament no s’ha iniciat, trobem alguns prototips i embarcacions de petita eslora fabricades sota demanda i poc més.

Tradicionalment, la nàutica rep els canvis tecnològics de la indústria amb posterioritat als altres sectors, però l’estat actual de migració és una anomalia amb vint anys de retard.

Tècnicament, la nàutica és un sector on la tecnologia elèctrica encaixa perfectament, de fet, és menys exigent que el món de l’automoció. Algunes característiques que la fan una bona plataforma per l’electrificació:

 • Necessitat de fiabilitat i confort a un nivell superior a l’actual
 • Gran volum per una ubicació idònia dels sistemes simples o hibridats
 • Preu mitjà de venda més alt, permet incloure aquesta solució en fase de disseny
 • Sensibilitat del medi marí, l’electrificació elimina la contaminació en tres vessants: partícules NOx, CO₂ i fuites
 • En aplicacions industrials o de lleure amb alta intensitat d’ús el cost és menor. Quadre d’amortització favorable a mitjà termini
 • Necessitat de manteniment molt menor en un sector amb alt cost del servei 
 • Sistemes elèctrics a bord alimentats per una bateria amb alta autonomia i fiabilitat respecte a la tradicional AGM o d’àcid estanca.
 • Possibilitat d’autogeneració eòlica, solar o motriu a bord
 • Gran facilitat d’ubicació de components en el buc
 • Facilitat per multiplicar els sistemes aconseguint redundància i seguretat
 • Idoneïtat del motor elèctric per treballar en Saildrive o Shaft Drive

Les configuracions de propulsió alternatives als motors de combustió o explosió passen en tot cas per la propulsió elèctrica. Com serà el sistema d’alimentació d’electricitat és el que cal definir:

 • Elèctric pur
  • amb bateries LiPO4 
  • amb bateries Li-Ió
 • a) Elèctric híbrid en sèrie
  • generador amb motor tèrmic gasoil/gas/benzina 
  • amb pila de combustible/reversible
 • b) Elèctric híbrid en paral·lel
  • amb motor tèrmic gasoil/gas/benzina 
  • amb motor tèrmic d’hidrogen.

A més, qualsevol sistema pot afegir en paral·lel, la producció elèctrica solar/eòlica. No considerem aquesta font com a possibilitat per la manca de potència instantània. Sí que és un sistema complementari molt interessant per manteniment i per a petita eslora, per càrrega autònoma.

Cada sistema té avantatges, però queda clar que el mercat està apostant per sistemes purs i sèrie perquè combinen senzillesa i autonomia a més d’una eficiència superior. El motor elèctric aporta una eficiència entre el 60 i 90%, una fiabilitat i una densitat de potència enorme, superant el motor tèrmic amb escreix (eficiència del 15-40%).

Els elements clau seran, per tant, la bateria i la hibridació si n’hi ha i d’això en parlarem a bastament en propers posts.